December 19, 2010 - Laura & Thomas - Ashton GardensWedding Venue - Ashton Gardens - Houston, Texas